Štefan Avuk

inženýrské sítě, příprava a realizace staveb

business picture

nabídka služeb:

- odborné vedení stavby, autorizovaný stavební a technický dozor, kontrola prováděných prací, zastupování investora při jednání s dodavatelem a úřady

- zpracování a kontrola výkazů výměr a rozpočtů, kontrola fakturace dodavatelů, zpracování technologických postupů, kontrolních a zkušebních plánů

- zjištění a posouzení stavu stávajících inženýrských sítí, návrh opatření k odstranění závad, zajištění realizace těchto opatření

- přípojky inženýrských sítí - kompletní dodávka od projektu po realizaci včetně stavebního povolení a potřebných dokladů a vyjádření

- veškeré strojní i ruční zemní práce, terénní úpravy, bourací práce, odvoz a uložení suti, přípravné stavební práce

 

ve spolupráci s partnery:

- tlakové čištění a kamerové prohlídky kanalizace, bezvýkopové opravy sanačními vložkami, zkoušky těsnosti kanalizace a nádrží, tlakové zkoušky vodovodů

- stavební práce - novostavby, opravy a rekonstrukce budov, údržba již realizovaných staveb, veškerá stavební řemesla

- zpracování kompletní projektové dokumentace, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně potřebných vyjádření

- geodetické a kartografické služby - vytyčení staveb, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické plány, vytyčení hranic pozemků

 

 

kontakt

Štefan Avuk
Hlávkova 818/5
360 17 Karlovy Vary

telefon: +420 777 943 000
e-mail: stefan@avuk.cz

IČ:    44661240

DIČ: CZ6909042239


 

 

sluzby