Štefan Avuk

inženýrské sítě, příprava a realizace staveb

business picture

reference:

- autorizace ČKAIT - obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

 

- 20 let praxe jako stavbyvedoucí při realizaci převážně vodohospodářských staveb

 

- vybrané stavby:

- Bečov - kanalizace a ČOV

- Bochov - přívod pitné vody ze SV Žlutice – Toužim

- Zásobování vodou Konstantinových Lázní a Bezdružicka z ÚV Žlutice

- Splašková kanalizace a ČOV Pernink, VDJ Perninský vrch

- Jáchymov – rekonstrukce a dostavba kanalizace 

- Nové Hamry – vodovod v Horních Hamrech

reference ing. Jiří Chochol, vedoucí útvaru investic, VaK Karlovy Vary

 

- Silnice I/6 – průtah K.Vary - odvodnění komunikace, přeložky sítí, ORL

- Silnice I/6 K.Vary – západ - odvodnění komunikace, přeložky sítí, ORL

- R6 Jenišov - N.Sedlo - odvodnění komunikace, přeložky vodotečí, propustky

- R6 N.Sedlo - Sokolov - odvodnění komunikace, přeložky sítí, ORL, propustky

- R6 Sokolov - Tisová - odvodnění komunikace, přeložky sítí, propustky

reference p. Bohumír Janoušek, TDI, Investon s.r.o.

 

    - OC GLOBUS Karlovy Vary - inženýrské sítě

reference p.Vladimír Maděránek, manažer projektu, PSG International, a.s.

 

- Odkanalizování obce Oloví

reference p. Miroslav Filander, starosta

 

 

 

 

kontakt

Štefan Avuk
Hlávkova 818/5
360 17 Karlovy Vary

telefon: +420 777 943 000
e-mail: stefan@avuk.cz

IČ:    44661240

DIČ: CZ6909042239


 

 

reference